องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือนพฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือนเมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือนมีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือนมกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยาน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง