องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 179
folder ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ซอยรัฐธรรมนูญ-คลองขุด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยศิษฎ์-สมทบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทรายทอง-ป่ายาง หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยต้นกระท้อน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยหูดมดคัน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ซอยประชามติ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ซอยศิษฏ์-สมทบ หมู่ที่ 10 ตอนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ซอยไม่มีปัญหา หมู่ที่ 12 ตอนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยพิกุลทอง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านหาดหึง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านขนุนทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ถนนสายสร้างสรรค์ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยบ้านหาดหึง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยบนนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยหนองปลวกสูง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยบ่อผุด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 9,14 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในช่อง 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายทอง-ป่ายาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง