องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [28 กุมภาพันธ์ 2565]
การต้อนรับ นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน [6 มกราคม 2565]
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [6 มกราคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ครั้งแรก 30 ธันวาคม 2564 [30 ธันวาคม 2564]
บรรยากาศยามเย็น ณ หินพัด บ้านยวนสาว (จำนวน 3 ภาพ)
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)