องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 216
ภารกิจจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation)
รายละเอียด : วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564) นายกปราโมทย์ แก้วพิชัย นายกองค์การบริหารตำบลท่าขนอน มอบหมายให้ นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) ของอำเภอคีรีรัฐนิคม ณ วัดสถิตคีรีรมย์ (วัดเขาราหู) เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง