องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
การประชุมประสานแผนโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด : วันที่ 20 พ.ค. 2564 นายปราโมทย์ แก้วพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เป็นประธานในการประชุมประสานแผนโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง