องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 206
ประชุมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : วันนี้ 14 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ แก้วพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง