องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 238
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดต้นไม้พื้นที่ตำบลท่าขนอน บริเวณ ถนนสาย คีรีรัฐนิคม - วิภาวดี
รายละเอียด : วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายปราโมทย์ แก้วพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 , กำนันตำบลท่าขนอน, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขนอน,และประชาชน บูรณาการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดต้นไม้บริเวณ ถนนสาย คีรีรัฐนิคม - วิภาวดี
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง