องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 159
กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (ออนไลน์)
รายละเอียด : สรุปกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (ออนไลน์) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนนั้นแตกต่างไปจากปีที่ผ่านๆมา โดยในปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทาง อบต.ฯไม่ได้เปิดสถานที่เพื่อจัดงาน แต่จัดกิจกรรมวิถีใหม่ New normal โดยการจัดกิจกรรมออนไลน์ โดยการแพร่ภาพสดผ่าน เฟสบุค อบต.ท่าขนอน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีนายปราโมทย์ แก้วพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนได้เปิดงานและอวยพรให้กับน้องๆหนูๆ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในการจัดกิจกรรม มีการมอบของรางวัลพิเศษ,ทุนการศึกษาและของขวัญสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและในวันที่ 9 มกราคม 2564 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และข้าราชการ ได้ร่วมกันมอบของขวัญให้กับเด็กๆในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ อบต.ฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (ออนไลน์) จาก ภาคเอกชน,คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ท่าขนอนเพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ อบต.ท่าขนอน..ซึ่งไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เห็นความสำคัญของเยาวชนในตำบลท่าขนอนครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง