องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 205
image Activity
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดต้นไม้พื้นที่ตำบลท่าขนอน บริเวณ ถนนสาย คีรีรัฐนิคม - วิภาวดี
กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (ออนไลน์)
“มหัศจรรย์หินพัด”
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
มหกรรมกีฬา อบต.ท่าขนอน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (13 ภาพ)
กิจกรรมป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 (4 ภาพ)
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ภารกิจจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation)
การประชุมประสานแผนโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ประชุมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถ (จำนวน 10 ภาพ)
ประชุมพนักงาน (จำนวน 3 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประกาศ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประชาสัมพันธ์ แบบเอกสารการหาเสียงเลือกตั้่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา ซอยบ่อพลอย-ควนกลอย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview12
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ